انواع چراغ سقی cob  با کیفیت بالا دارای استاندار ایران و 2 سال مانت 

موجودیت کالا: کالا در انبار

پنل 32 وات مربع COB با کیفیت و شار نوری بالا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پنل 32 وات گرد COB با کیفیت و شار نوری بالا همراه با دو سال ضمانت.

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی گرد COB با کیفیت و شار نوری بالا همراه با دو سال ضمانت

بالا