انواع قاب هالوژن و پروژکتور 

موجودیت کالا: کالا در انبار

قاب FPL 2*36

موجودیت کالا: موجود نیست.

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2528

موجودیت کالا: موجود نیست.

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2528

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2541

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2541

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2512

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2536

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ دکراتیو سقفی LED مدل 2536

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی سنسور دار پشت فلزی با جداره شیشه همراه با دو سرپیچ E27 برای نصب دو لامپ SMD یا کم مصرف ، دارای سنسور 360 درجه و دید تا 10 متر

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی سنسور دار پشت فلزی با جداره شیشه همراه با دو سرپیچ E27 برای نصب دو لامپ SMD یا کم مصرف ، دارای سنسور 360 درجه و دید تا 10 متر برند تانوس

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی سنسور دار پشت فلزی با جداره شیشه همراه با دو سرپیچ E27 برای نصب دو لامپ SMD یا کم مصرف ، دارای سنسور 360 درجه و دید تا 10 متر 3002-WH برند تانوس

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی سنسوردار 3002-Y تانوس چراغ سقفی سنسور دار پشت فلزی با جداره شیشه همراه با دو سرپیچ E27 برای نصب دو لامپ SMD یا کم مصرف ، دارای سنسور 360 درجه و دید تا 10 متر

موجودیت کالا: کالا در انبار

چراغ سقفی سنسوردار 3028 تانوس چراغ سقفی سنسور دار پشت فلزی با جداره شیشه همراه با دو سرپیچ E27 برای نصب دو لامپ SMD یا کم مصرف ، دارای سنسور 360 درجه و دید تا 10 متر

بالا