کلید مینیاتوری تک پل محافظ جان


موجودیت کالا: کالا در انبار

پیش نمایش سریع

انواع کلید مینیاتوری تک پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

انواع کلید مینیاتوری تک پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

کلید مینیاتوری خودکار تک پل محافظ جان 25A 30mA
کلید مینیاتوری خودکار تک پل محافظ جان 32A 30mA
 کلید مینیاتوری خودکار تک پل محافظ جان 40A 30mA
بالا