کلید مینیاتوری سه پل محافظ جان


موجودیت کالا: کالا در انبار

پیش نمایش سریع

انواع کلید مینیاتوری سه پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

انواع کلید مینیاتوری سه پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

کلید مینیاتوری خودکار سه پل محافظ جان 25A 30mA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل محافظ جان 40A 30mA
   

امروزه در سیستم های برق کشی یک ساختمان به مبحث ایمنی و حفظ جان توجه زیادی می شود که در همین راستا از وسایل مختلفی برای تامین اصول امنیتی در مدارهای الکتریکی و برق کشی یک ساختمان استفاده می شود یکی از این وسایل فیوزها هستند که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می نمایند به این صورت که اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار از فیوز بگذرد ، برای حفظ امنیت و جلوگیری از اتصالی این وسیله جریان برق را قطع می کند و باعث می شود اجزای دیگر مدار آسیب نبینند.

بالا