کلید مینیاتوری سه پل C 6KVA


موجودیت کالا: کالا در انبار

پیش نمایش سریع

انواع کلید مینیاتوری سه پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

انواع کلید مینیاتوری سه پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

 

کلید مینیاتوری خودکار سه پل C6A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C10A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C16A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C20A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C25A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C32A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C40A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C50A 6KA
کلید مینیاتوری خودکار سه پل C63A 6KA

توضیحات علمی

فیوز مینیاتوری نوعDترانسفورماتوری :

کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص ( مانند مولد های اشعه ایکس X-Ray و یا ترانسفورماتورها ) استفاده می شوند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۱۰ تا ۲۰ برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تمامی تیپها بیشتر است.

فیوز مینیاتوری نوعKقدرت :

کلید مینیاتوری نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت ، ترانسفورماتور و موتور ها استفاده می شوند. در این نوع از کلید مینیاتوری حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلیدهاست و هنگام به وجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع می کنند ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلید ها بین تیپ D و C می باشد.

فیوز مینیاتوری نوعZبسیار حساس :

این نوع از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپها کمتر است ) طبق منحنی قطع ، فرمان قطع را صادر می کند. حساسیت این نوع از کلیدها ، هم در مواقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپهای دیگر بیشتر است و در صورت بروز خطا مدار را سریعتر قطع می کند. بنابر این کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا می باشد.

زمان قطع این تیپها به ترتیب ( از سریعترین ) عبارت است از : Z و B و C و D

doepke-mcb-dls6i

در این تصویر مشخصه قطع کلید مینیاتوری دوپکه Doepke MCB DLS6 و کلید ترکیبی Doepke FIC/FIB را ملاحظه می فرمایید

mark-zxcxv

بالا