کلید ( فیوز ) مینیاتوری 3 فاز (پل) با برند آیلا و تانوس در جریان های 25 و 32 آمپر 

دارای  سال ضمانت 

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری سه پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری سه پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

بالا