کلید مینیاتوری ( فیوز مینیاتوری ) با برند آیلا و تانوس در جریان های 6، 10، 16 ، 20 ، 25 ، 32، 40 ، 50 ، 63 آمپر تکفاز ( تک پل) و سه فاز ( سه پل) و محافظ جان . C و B Type 

دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

کلید میناتوری تک فاز ( تک پل) تانوس با جریان قطع 16 آمپر و جریان لحظه ای 6000 آمپر ، با کیفیت بالا ، داراری گرید 1 و استاندارد اروپا . 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

فیوز مینیاتور ی تک پل با جریان 10 آمپر و جریان لحظه ای 6000 آمپر برند تانوس با کیفیت بی نظیر و دو سال ضمانت . نوع B ( مخصوص روشنایی )

موجودیت کالا: کالا در انبار

کلید میناتوری تک فاز ( تک پل) تانوس با جریان قطع 20 آمپر نوع C و جریان لحظه ای 6000 آمپر ، با کیفیت بالا ، داراری گرید A و استاندارد اروپا . 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

فیوز مینیاتوری تانوس با جریان 25 آمپر تک فاز ، تولید شده توسط شرکت آریا نور شکوه با 2 سال ضمانت .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری تک پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری سه پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری سه پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری تک پل C در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

موجودیت کالا: کالا در انبار

انواع کلید مینیاتوری تک پل محافظ جان در جریان های متفاوت با کیفیت عالی و دارای استاندارد .

بالا