انواع محافظ و رابط با بالاترین کیفیت و 2 سال ضمانت . دارای استاندارد ایران وCE اروپا

موجودیت کالا: کالا در انبار

رابط 4 خانه و شارژر USB با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه داراری 2 خروجی USB دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

رابط 4 خانه ستونی برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا همراه با 2 سال ضمانت تولید شده از بهترین مواد اولیه کابل 1*3 ارت دار

موجودیت کالا: کالا در انبار

رابط برق 5 خانه با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا همراه با 2 سال ضمانت تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

رابط برق 5 خانه با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا همراه با 2 سال ضمانت تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

سه راهی برق برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا همراه با 2 سال ضمانت سه راهی برق آیلا ، تولید شده از بهترین مواد اولیه ، دارای استاندار ایران و ضمانت دو ساله

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ زیر کنتوری مخصوص محافظت از کلیه دستگاههای متصل به شبکه برق ساختمان تولید شده از بهترین مواد اولیه و قطعات با مغزی سرامیکی با برند آیلا ، دارای استاندارد ملی ایران و 2 سال ضمانت تعویض .

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ زیر کنتوری مخصوص محافظت از کلیه دستگاههای متصل به شبکه برق ساختمان تولید شده از بهترین مواد اولیه و قطعات با مغزی سرامیکی با برند آیلا ، دارای استاندارد ملی ایران و 2 سال ضمانت تعویض .

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ برق لوازم الکترونیکی صوتی ، تصویری ، کامپیوتر و لوازم خانگی با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ برق لوازم الکترونیکی صوتی ، تصویری ، کامپیوتر و لوازم خانگی با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ لوازم الکترونیکی صوتی ، تصویری ، کامپیوتر و لوازم خانگی و شارژر USB با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه داراری 2 خروجی USB دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ پکیج با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ کولر گازی با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ کولر گازی با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ کولر گازی با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

محافظ برق یخچال فریزر با برند آیلا دارای استاندارد ایران و CE اروپا تولید شده از بهترین مواد اولیه دارای 2 سال ضمانت

بالا