انواع پروژکتور های صنعتی آیلا و تانوس با تکنولوژی SMD و COB در توان های 10 20 30 50 70 100 وات .

دارای 2 سال ضمانت 

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور SMD 10 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور COB با توان مصرفی 100 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور SMD با توان مصرفی 20 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور COB با توان مصرفی 30 وات واقعی تانوس همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور SMD باتوان مصرفی 30 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور COB با توان مصرفی 50 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور SMD با توان مصرفی 50 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

موجودیت کالا: کالا در انبار

پروژکتور COB با توان مصرفی 70 وات واقعی آیلا همراه با دو سال ضمانت

بالا