انواع سنسور دیورای و سقفی برای کنترل سیستم روشنایی 

موجودیت کالا: کالا در انبار

سنسور 180 درجه دیورای

موجودیت کالا: کالا در انبار

سنسور 360 درجه سقفی

موجودیت کالا: کالا در انبار

سنسور آویز

موجودیت کالا: کالا در انبار

سنسور کلیدی دیواری

بالا